Om Lindstedts Advokater

 

Byrån

 

Lindstedts Advokatbyrå grundades år 1955 av Bengt Lindstedt och är sedan länge väl inarbetad och etablerad i Sundsvallsregionen.  Sedan år 2004 bedrivs verksamheten under firma Lindstedts Advokater. Byrån har sina lokaler på Thulegatan 24

Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform och sysselsätter för närvarande sju medarbetare, varav fem jurister.

I lokalerna återfinns även advokatfirman Per Svensson, vilken bedriver sin verksamhet i kontorsgemenskap med Lindstedts Advokater.

Byråns medarbetare hanterar uppdrag från såväl företag som privatpersoner och inom de flesta förekommande rättsområden.