Så här arbetar vi

 

Våra tjänster

 

Vi arbetar med straffrätt, familjerätt, socialrätt, affärsjuridik, fastighets- och hyresrätt, skadeståndsrätt, asylrätt och övrig privatjuridik. Genom vidareutbildning uppdaterar och utvidgar vi kontinuerligt våra kunskaper inom de områden där vi verkar för att kunna leverera juridiska tjänster som motsvarar våra uppdragsgivares förväntningar.

Byrån arrangerar även seminarier inom framför allt personskaderätt, ett område där vi har stor erfarenhet, såväl när det gäller reglering av trafikskador som annan personskadereglering (olycksfall, förlossningsskador osv).